За нас

Асоциация на Домоуправителите е създадена на 12.07.2011г. Това е сдружение с нестопанска цел осъществяващо дейност в обществена полза. Всеки домоуправител може да стане негов член безплатно и да се възползва от информацията и семинарите касаещи етажната собственост. В страницата на Асоциацията на домоуправителите има налични голяма част от необх...

Асоциация на Домоуправителите е създадена на 12.07.2011г. Това е сдружение с нестопанска цел осъществяващо дейност в обществена полза. Всеки домоуправител може да стане негов член безплатно и да се възползва от информацията и семинарите касаещи етажната собственост. В страницата на Асоциацията на домоуправителите има налични голяма част от необходими бланки за поддържане на легитимни събрания, управление на етажната собственост и законови нормативи свързани с управлението. 

НАШАТА ЦЕЛ е да подпомагаме домоуправителите или да осигуряваме ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ, за да планират дейността, да оптимизират и да намалят оперативните разходи на Етажната Собственост. Поради голямото разочарование на много граждани от 2016г. предлагаме сключване и следене за изпълнението на договори за платен домоуправител. Професионален платен домоуправител е едно лесно решение за професионално стопанисване, поддръжка и профилактика на жилищни и публични сгради или комплекси от сгради.

Можем да организираме търгове за изпълнители на ремонтни дейности, дейности за почистване и поддръжка, да подпомогнем сключването на договори за изпълнение със съответните ГАРАНЦИИ.

По желание на живущите в етажната собственост, можем да консултираме относно сътоянието на инсталациите ( ВиК, ел. , отопление ) в сградата. И да препоръчаме съответните мерки. 

Да информираме Етажната Собственост за текущи европейски, общински, държавни и др. прогами (саниране, енергийна ефективност, либерализация на енергийния пазар,облагородяване на околното пространство и др.)

Още

За нас  .