Стани наш член

Членовете на Сдружението "Асоциация на домоуправители" се приемат от Управителния съвет. Чрез онлайн платформата ни или на място в офиса кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват, че ще спазват устава на Сдружението и решенията на неговите органи. Управителния съвет разглежда молбата и се произнася задължително в...

Членовете на Сдружението "Асоциация на домоуправители" се приемат от Управителния съвет. Чрез онлайн платформата ни или на място в офиса кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват, че ще спазват устава на Сдружението и решенията на неговите органи. Управителния съвет разглежда молбата и се произнася задължително в едноседмичен срок с протокол-решение.

Зявление за придобиване на членство може да изтеглите от ТУК.

Уставът на сдружението може да прочетет ТУК.

Молба може да ни изпратите ТУК.

Още

Стани наш член  .