Защо да си наш член?

Без значение дали сте с платен професионален домоуправител или той е живущ във входа, Асоциацията на домоуправителите организира в най-кратки срокове помощ при възникнали аварийни ситуации.

В РАМКИТЕ НА 24Ч. ОСИГУРЯВА ФИРМА ЗА РЕМОНТ НА:

- Ел. инсталация

- ВиК инсталация

- Отоплителна инсталация

Обединява планираните ремонти на членовете в Ас...

Без значение дали сте с платен професионален домоуправител или той е живущ във входа, Асоциацията на домоуправителите организира в най-кратки срокове помощ при възникнали аварийни ситуации.

В РАМКИТЕ НА 24Ч. ОСИГУРЯВА ФИРМА ЗА РЕМОНТ НА:

- Ел. инсталация

- ВиК инсталация

- Отоплителна инсталация

Обединява планираните ремонти на членовете в Асоциацията на домоуправителите и ги оформя като ТЪРГОВЕ. Представя получените оферти пред управителния съвет за избор на изпълнител. По този начин помага за планирането на дейности в помощ на етажната собственост и откриване на най-ниските цени на  изпълнители на ремонтни дейности, дейности за почистване и поддръжка на входа. 

При изпълнение на поръчка от доставчик участвал в търг през Асоциацията на домоуправителите договаря и възлага ремонтните дейности със съответните ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ и следи за изпълнението.

Асоциацията на домоуправители информира своите членове при поява на нови програми за подръжка и управление на сградите, както и за актуални промени в законодателството, които са в полза на етажната собственост.

Организира семинари и информационни мероприятия по актуални или искани от Вас тематики. 

Още

Защо да си наш член?  .