Информационен блог

Не на остъкляване и саниране

Не на остъкляване и саниране

Забраниха своеволното остъкляване на балкони и саниране на парче.

Нередовни платци във входа?

Нередовни платци във входа?

Хора от етажните собствености успяват да осъдят по бързата процедура свои съседи, които не плащат таксите на входа.

Светлина в тунела или Либерализация на електроенергийния пазар

Светлина в тунела или Либерализация на електроенергийния пазар

Като за начало ще си позволя да споделя малко повече информация: