Светлина в тунела или Либерализация на електроенергийния пазар

Като за начало ще си позволя да споделя малко повече информация: