Асоциация на Домоуправителите е създадена на 11.04.2011 година. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в организирането на блог с информация, свързана с дейностите, подпомагането, развитието и утвърждаването на инвестициите на етажната собственост. Нашата цел е да подпомагаме домоуправителите:

- да планират дейността, да оптимизират и да намалят оперативните разходи на Етажната Собственост чрез организиране на търгове за изпълнители на ремонтни дейности, дейности за почистване и поддръжка, да подпомага сключването на договори за изпълнение със съответните ГАРАНЦИИ

Да информираме Етажната Собственост за текущи европейски, общински, държавни и др. прогами (саниране, енергийна ефективност, либерализация на енергийния пазар,облагородяване на околното пространство и др.)